Home Werking Demo Download Licentiecode Vragen RooTocol Roovos Contact

Antwoorden op de meeste vragen

Installatiehandleiding

Voor vragen over de installatie vanaf de CD-ROM kunt u de meegeleverde documentatie raadplegen, of de meest recente versie downloaden: installatiehandleiding.pdf.

Upgrade-informatie

De nieuwe versie biedt de bestaande gebruiker de mogelijkheid om de overeenkomstige gegevens uit het oude protocol (versie 2016, v. 3.0 en hoger) te importeren. U hoeft dus niet alles overnieuw te doen. Lees in dit bestand hoe u de upgrade uitvoert, en welke gegevens geïmporteerd worden: Upgrade Instructies.

Laatste versie is 4.0.

DEMO-Versie

U hoeft niet over een licentiecode te beschikken om de inhoud van dit programma te bekijken en een indruk te krijgen van de mogelijkheden en de werking. U kunt in de DEMO-versie géén wijzigingen aanbrengen. U kunt evenmin hoofdstukken uitprinten.

Inzoomen/Uitzoomen

Via het menu ‘Weergave’ (in de menubalk boven in uw scherm, dus niet in het RooDentscherm) kunt u inzoomen/uitzoomen om het beeld te vergroten/verkleinen. Het kan zijn dat u ook de grootte van uw scherm moet aanpassen.

Ontgrendelen

Als u een licentiecode heeft aangeschaft, kunt u het programma ontgrendelen. U kunt dan:

 • eigen formuleringen van aanbevelingen invoeren;
 • eigen formuleringen van toelichtingen invoeren;
 • eigen paragrafen aan hoofdstukken toevoegen;
 • het protocol, voorzien van uw praktijknaam en adresgegevens, uitprinten;
 • ingesloten documenten op uw eigen computer opslaan en uitprinten.

Geldigheid licentiecode

Een aangeschafte licentiecode heeft een beperkte ‘houdbaarheid’. U moet deze in de de maand van aanschaf of de maand daarop invoeren. Voor het verstrekken van een nieuwe licentiecode (in het geval van een verlopen code) rekenen wij € 30,00 administratiekosten.
Als u het programma eenmaal ontgrendeld heeft, blijft deze ontgrendeld.

Personaliseren

Na het invoeren van uw geldige licentiecode, wordt u gevraagd akkoord te gaan met de licentievoorwaarden. Hierna moet u uw praktijknaam, het adres, postcode en vestigingsplaats opgeven. Deze gegevens verschijnen op het scherm en op de uitgeprinte hoofdstukken. Hierdoor kunt u aantonen dat uw protocol specifiek voor uw praktijk van toepassing is.
let op: de eenmaal ingevoerde gegevens kunnen slechts door de helpdesk gewijzigd worden.

Home

tabblad ‘overzicht’

Hier kunt u per hoofdstuk zien welke paragrafen u nog niet ‘gereed’ heeft. Als u alle paragrafen gereed heeft, kunt u uw Hygiëneprotocol printen. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen uw afgeronde protocol alleen in dit programma te bewaren.
Door op de paragraaftitel te klikken gaat u naar de desbetreffende paragraaf.

tabblad ‘checklist’

Deze checklist is een geheugensteun of ‘reminder.’ Het al dan niet aanvinken van een item heeft geen effecten op de werking van het programma.

tabblad ‘printen’

Hier staan de 10 verschillende hoofdstuktitels, met daarachter de tekst ‘niet gereed’. Pas als als u alle paragrafen van een hoofdstuk als ‘gereed’ hebt aangemerkt, staat er achter het hoofdstuk: ‘gereed’. Pas dan kunt u het betreffende hoofdstuk printen. Op het tabblad ‘overzicht’ kunt u zien welke paragrafen nog afgerond moeten worden.

Als in de linkerkolom NIET de woorden ‘Gereed’ of ‘Niet gereed’ verschijnen, kiest u de optie [Alle paragrafen tonen] uit het menu [Paragrafen] (bovenste menubalk).

licentieovereenkomst

Hier vindt u de tekst van de licentieovereenkomst. Als u een licentiecode opgeeft, wordt u gevraagd hiermee akkoord te gaan.

versienummer

Het versienummer van dit programma vindt u op de Home-tab, daarbinnen rechtsonder op het tabblad ‘licentieovereenkomst’. Als u contact opneemt met de helpdesk, wilt u dan dit nummer vermelden.

Hoofdstukken

Het hygiëneprotocol is opgebouwd uit 10 hoofdstukken. Deze worden benaderd door op de genummerde paarse tabbladen te klikken.

Paragrafen

Elk hoofdstuk is opgebouwd uit een aantal paragrafen. Elke paragraaf is opgebouwd uit:

 • de aanbeveling zoals geformuleerd door de Werkgroep Infectiepreventie;
 • een eventuele toelichting hierop;
 • een veld voor een eventuele eigen formulering van de betreffende richtlijn;
  U kunt de richtlijn herformuleren zodat deze meer of beter overeenkomt met de lokale situatie. U moet uiteraard de strekking handhaven.
  Als u uw protocol print worden uw eigen formuleringen geprint. Als u geen eigen formulering opgeeft wordt de ‘standaard-aanbeveling’ geprint.
 • een veld voor een eventuele eigen toelichting bij de eigen formulering van de aanbeveling;
  Dit kan handig zijn voor uw assistente of andere werknemers als zij kennis nemen van de inhoud van uw protocol.
  Als u uw protocol print worden uw eigen toelichtingen geprint. De eventuele ‘standaard-toelichting’ wordt niet geprint.

Elke paragraaf bevat de volgende knoppen:

gereed

Dit is een zgn. ‘radiobutton’. Deze staat in eerste instantie op ‘nee’. U klikt ‘ja’ aan als u werkt conform de ‘standaard-richtlijn’ of als u een eigen formulering hebt opgegeven.

toevoegen

Met deze knop voegt u een paragraaf aan het betreffende hoofdstuk toe. Bijvoorbeeld als u een extra eigen richtlijn hanteert in de praktijk. Uiteraard moet deze betrekking hebben op ‘Hygiëne’ in het algemeen, en het onderwerp van het hoofdstuk in het bijzonder.

wijzigen

Hiermee wijzigt u de titel van een eigen aangemaakte paragraaf. U kunt de titels van de standaard paragrafen niet wijzigen.

verwijderen

Hiermee verwijdert u een eigen aangemaakte paragraaf. U kunt de standaard paragrafen niet verwijderen.

overzicht

Hiermee gaat u naar het tabblad ‘Home’ / tabblad ‘overzicht’. Hier ziet u welke paragrafen u nog niet hebt afgerond (‘gereed’).

volgende

Hiermee gaat u naar de volgende paragraaf.

vorige

Hiermee gaat u naar de volgende paragraaf.

Zoeken

U kunt binnen een hoofdstuk naar bepaalde woorden zoeken. U krijgt dan een selectie van alle paragrafen waarin de betreffende zoekterm voorkomt. Om deze selectie weer ongedaan te maken kiest u de optie [Alle paragrafen tonen] uit het menu [Paragrafen]. De selectie wordt ook ongedaan gemaakt wanneer u naar de Home-tab gaat.

Bewaren

RooDent™ slaat automatisch alle wijzigingen op. U hoeft niet zelf een ‘bewaar-opdracht’ te geven. U doet er verstandig aan van al uw gegevens op uw computer regelmatig een back-up te maken!

Roodent™ gebruiken op meerdere computers

U mag met uw licentie RooDent™ op twee computers installeren. Bijvoorbeeld op de praktijk en op uw laptop om thuis aan uw protocol te kunnen werken. Om ervoor te zorgen dat uw protocol op beide computers gelijk is, kunt u de volgende procedure volgen:

 1. Installeer RooDent op beide computers, dus bijv. de computer op de praktijk en uw laptop thuis. Het is geen probleem als u de tweede installatie pas uitvoert als uw licentiecode reeds verlopen is (waarom wordt hieronder wel duidelijk).
 2. Ga op de computer waarvan u de gegevens wilt overzetten op zoek naar het bestand [RooDent(4_0).FMPUR]. Dit kan via de Verkenner of door met de linkermuisknop op de snelkoppeling van RooDent te drukken en te kiezen voor [Bestandslocatie openen].
 3. Kopieer het bestand [RooDent(4_0).FMPUR] naar bijv. een USB-stick (in dit bestaand schrijft RooDent(2020).exe alle gegevens weg. Dus ook uw ingevoerde licentiecode).
 4. Ga naar de computer waarnaar u de gegevens wilt migreren en open hier ook de bestandslocatie waar het bestand [RooDent(4_0).FMPUR] zich bevindt (zie stap 2).
 5. Kopieer het bestand [RooDent(4_0).FMPUR] van uw USB-stick naar de geopende bestandlocatie. U vervangt dus de oude versie door de nieuwe versie. Omdat de nieuwe versie tevens uw geautoriseerde licentiecode bevat zal het programma gewoon werken.

Afsluiten

U sluit het programma af door op de knop ‘Afsluiten’ te klikken.

Disclaimer Licentievoorwaarden © Roovos Organisatieontwikkeling