Home Werking Demo Download Licentiecode Vragen RooTocol Roovos Contact
spiegel

Speciaal voor tandartsen, mondhygiënisten en assistentes

Sinds 1999 verzorgt Roovos Organisatieontwikkeling speciale programma’s voor personen in de tandheelkundige praktijk. U kunt denken aan trainingen leidinggeven, communicatie, conflictbeheersing en omgaan met lastig gedrag. Daarnaast begeleiden wij praktijken in hun ontwikkeling als organisatie. We begeleiden en adviseren praktijken rond samenwerking, teambuilding, leidinggeven en (personeels)management.

Bezoek de Roovos website: www.roovos.nl

RooTocol

Roovos is ook de uitgever van het programma RooTocol. Met RooTocolmaakt u vrij snel 5(!) eigen personeels- en organisatieprotocollen. Bezoek de RooTocol website.

Cursussen

Meer informatie over de cursussen vindt u in de speciale secties voor tandartsen, mondhygiënisten, en assistenten.

Voorbeelden uitgevoerde opdrachten

  • begeleiding maatschap
  • aanbrengen managementstructuur
  • verbeteren onderlinge verhoudingen en samenwerking
  • begeleiden verandering
  • opzetten functie praktijkmanager
  • praktijktrainingen
  • individuele coaching

Roovos Organisatieontwikkeling heeft het Q-Keurmerk®. Dit is het kwaliteitskeurmerk van de Stichting Het Qualiteits Accreditatie-instituut Tandheelkunde voor bij- en nascholing in de tandheelkunde. De cursussen van Roovos zijn door het Kwaliteits-register Tandartsen opgenomen. Eén van de criteria van het Kwaliteitsregister voor de tandarts is het volgen van bij- en nascholing. Dit zijn minimaal 180 KRT-punten in vijf jaar in tenminste vier van de volgende competenties: 1. vakinhoudelijk handelen primair proces 2. communicatie 3. samenwerking 4. kennis en wetenschap 5. maatschappelijk handelen 6. organisatie 7. professionaliteit.

qlogo krtlogo

Disclaimer Licentievoorwaarden © Roovos Organisatieontwikkeling